Referaty i samodzielne stanowiska pracy

Stanowisko

Nazwisko i imię

Telefon

Adres mail.

Burmistrz Tyszowiec

Andrzej Podgórski

846 612 122

burmistrz@tyszowce.pl

Zastępca Burmistrza Tyszowiec

Paweł Kliszcz

846 612 124

p.kliszcz@tyszowce.pl

Skarbnik Gminy 

Krystyna Leja

846 612 127

skarbnik@tyszowce.pl

Zastępca Skarbnika

Maria Antoszewska

846 612 130

m.antoszewska@tyszowce.pl

Stanowisko ds. kancelaryjnych i kadrowych

Dorota Zarębska

846 612 121

d.zarebska@tyszowce.pl

Stanowisko ds. samorządowych i gospodarki komunalnej

Krzysztof Garbula

846 612 132

bsg@tyszowce.pl

Stanowisko ds. gospodarki gruntami i lokalami

Maria Kloc

846 612 135

m.kloc@tyszowce.pl

Stanowisko ds. informatyki i sportu

Konrad Jóźwik

846 612 132

admin@tyszowce.pl

Stanowisko ds. księgowości i ewidencji działalności gospodarczej

Teresa Medak

846 612 130

t.medak@tyszowce.pl

Stanowisko ds. podatków i opłat

Grażyna Kraś

846 612 136

g.kras@tyszowce.pl

Stanowisko ds. wymiaru podatków

Renata Badowska

846 612 136

r.badowska@tyszowce.pl

Stanowisko ds. księgowości podatkowej

 

846 612 136

 

Stanowisko ds. księgowości oświatowej

Katarzyna Surmacz

846 612 136

k.surmacz@tyszowce.pl

Stanowisko ds. obsługi kasowej. Pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Wiesława Jurkiewicz

846612 126

w.jurkiewicz@tyszowce.pl

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Barbara Dudzińska

846 612 128

usc@tyszowce.pl

Inspektor Ochrony Danych
Zastępca Kierownika USC, 
Prowadzenie spraw wojskowych, obrony cywilnej i przeciwpożarowej

Wojciech Baj

846 612 128

w.baj@tyszowce.pl

Stanowisko ds. budownictwa i planowania przestrzennego

 

846 612 125

 

Stanowisko ds. drogownictwa i zamówień publicznych

Mirosław Podgórski

846 612 134

m.podgorski@tyszowce.pl

Stanowisko ds. funduszy pomocowych, promocji i rozwoju gminy

Katarzyna Piliszczuk

846 612 125

k.piliszczuk@tyszowce.pl

Stanowisko ds. prawnych i administracyjnych

Aleksandra Kościołko

846612133

a.kosciolko@tyszowce.pl

Stanowisko ds. ochrony środowiska i rolnictwa

Elżbieta Kierepka

846 612 135

e.kierepka@tyszowce

Stanowisko ds. zbiorowego zaopatrzenia  w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków

Sylwia Kuropatnicka

846 612 140

s.kuropatnicka@tyszowce